O bezpieczeństwie z przedszkolakami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z przedszkolakami

Tym razem dzielnicowy rozmawiał o bezpieczeństwie z dziećmi Publicznego Przedszkola nr 7 w Zduńskiej Woli. Przeprowadzona prelekcja jest jednym z wielu spotkań realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”, która została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Podczas spotkania policjant uczył dzieci m.in. jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie zachowywać się w jej pobliżu. Informował także o niebezpiecznych sytuacjach, wskazując jednocześnie na prawidłowe zachowania. Dzielnicowy opowiedział też o ciekawej pracy policjanta, a także zaprezentował najmłodszym służbowe wyposażanie.

"Policjant pierwszego kontaktu" przypomniał dzieciom numery alarmowe do służb ratunkowych oraz podpowiadał, w jaki sposób oraz do kogo zwrócić się o pomoc w niebezpieczeństwie.