Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Niebezpieczne znalezisko z okresu II Wojny Światowej

26 września 2017r zduńskowolscy policjanci zostali powiadomieni o odnalezionym w kompleksie leśnym w gminie Zduńska Wola niewybuchu. Na niebezpieczne znalezisko przypadkiem natknął się grzybiarz.

Skierowani na miejsce policjanci stwierdzili, że jest to pocisk moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. W miejscu ujawnienia pocisku wyznaczono strefę ochronną, która do momentu przejęcia niewybuchu przez wojskowy patrol rozminowania była dozorowana przez policjantów.

Tego rodzaju znaleziska pomimo upływu lat są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem.  W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z policją.