Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Szkole Podstawowej w Prusinowicach

Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc to tematy poruszone przez policjantów podczas spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, które odbyły się 2 października. Data ta nie była przypadkowa. Właśnie tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 15 czerwca 2007 r. Jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Zgodnie z tą ideą funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Szadku spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Prusinowicach. Tematem przewodnim prowadzonych przez nich zajęć były przemoc rówieśnicza i tzw. cyberprzemoc. Policjanci dokładnie omówili w jaki sposób najczęściej dochodzi do przemocy, również tej w świecie wirtualnym. Podpowiadali z kim należy się kontaktować w przypadku, kiedy uczeń podejrzewa lub wie, że stał się ofiarą takich zachowań ze strony rówieśników lub innych osób. Dodatkowo funkcjonariusze omówili zagadnienia związane z  przejawami demoralizacji nieletnich. Przypomnieli także, kto i za co ponosi odpowiedzialność i jakie są konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z prawem.