Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi na spotkaniu z rodzinami zastępczymi

Zduńskowolscy policjanci uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kierowanych do rodzin zastępczych. Spotkania są okazją do wskazania sposobów pomocy rodzinom oraz zapoznania uczestników z ideą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz alternatywnymi formami kontaktu z "policjantem pierwszego kontaktu" przy użyciu aplikacji Moja Komenda.

Przedstawiciele policji mówili o tym, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia w rodzinie sytuacji kryzysowej . Podpowiadali w jaki sposób radzić sobie z problemami wychowawczymi oferując jednocześnie pomoc w ich rozwiązywaniu. Dzielnicowi  omówili również możliwości i rozwiązania jakie daje Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. Przypominali, że narządzie to jest doskonałym kanałem informacyjnym, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość wskazania Policji miejsc szczególnie zagrożonych, i tym samym mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Policjanci informowali również o funkcjach aplikacji "Moja Komenda", która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.