Bezpieczeństwo w internetowej sieci - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w internetowej sieci

Bezpieczne i kulturalne zachowania w internecie, a także przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc to tematy poruszone podczas zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Szadku Dnia Bezpiecznego Internetu. Cennymi radami z uczniami podzielili się również policjanci.

27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej w Szadku został zorganizowany Dzień Bezpiecznego Internetu. Pomysłodawcy przedsięwzięcia zadbali o ciekawą, a zarazem skuteczną formę przekazu wiedzy dotyczącej bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań w internecie. Podczas przygotowanej inscenizacji uczniowie uświadamiali swoich rówieśników, jak ważna jest kultura i zachowanie podstawach zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Nawiązali też do zagrożeń, m.in. takich jak cyberprzemoc, która często polega na wyśmiewaniu, poniżaniu, obrażaniu i zastraszaniu innych przy wykorzystaniu sieci internetowej lub innych środków elektronicznej komunikacji.
Przygotowanemu przez uczniów wystąpieniu przysłuchiwał się dziedzicowy oraz funkcjonariusze zespołu ds. nieletnich, którzy w dalszej części przestrzegali uczniów o niebezpieczeństwach, a także konsekwencjach prawnych niepodpowiedzianych zachowań w internecie.