Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe patrole w Zduńskiej Woli - podpisane porozumienie

26 kwietnia 2018 roku Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania dodatkowych służb funkcjonariuszy policji na terenie miasta. To kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Zduńska Wola samorząd przeznaczył na dodatkowe patrole policyjne 18.000 zł, co pozwoli zrealizować do końca tego roku 60 dodatkowych patroli. Zgodnie, z podpisanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatę Mączyńską oraz Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego porozumieniem, policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego.

Dodatkowe, umundurowane, piesze patrole będą kierowane w najbardziej zagrożone miejsca. Służby ponadnormatywne będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców wskazanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz bieżącej analizy zagrożeń przestępczością. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Zduńskiej Woli.