Bezpieczne ferie z Policją - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie z Policją

Bezpieczne zachowania w internecie, a także przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc to tematy poruszone przez policjantów podczas spotkań z dziećmi spędzającymi ferie na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Zduńskowolscy policjanci spotkali się z dziećmi spędzającymi ferie w świetlicy OSP Beleń oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. Tematem przewodnim prowadzonych przez nich zajęć były bezpieczne zachowania w internecie, a także przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc. Policjantka podpowiadała z kim należy się kontaktować w przypadku, kiedy uczeń podejrzewa lub wie, że stał się ofiarą takich zachowań ze strony rówieśników lub innych osób. Mundurowi wskazywali zagrożenia, które mogą nastąpić podczas zabaw zimowych, a także przypominali o właściwym zachowaniu w domu. Nie zabrakło również cennych rad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach.