Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca dzielnicowych z pracownikami pomocy społecznej

Dzielnicowi niemal codziennie współpracują z pracownikami socjalnymi. Wspólnie przeprowadzają interwencje dotyczące zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, pomagają rodzinom dotkniętym alkoholizmem, a także niosą pomoc ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

27 lutego 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne, a zarazem pierwsze w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicowymi – sierżantem sztabowym Mariuszem Florczakiem oraz młodszym aspirantem Januszem Sobierajem. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej oraz ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto przedyskutowano wypracowanie dalszych form współpracy mających na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

Wykorzystano materiał MOPS COS Zduńska Wola