Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe eliminacje turnieju dla uczniów szkół średnich powiatu zduńskowolskiego o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi rozstrzygnięte

19 marca 2019 roku w ZSRCKU w Wojsławicach odbyły się eliminacje powiatowe do "Turnieju dla uczniów szkół średnich powiatu zduńskowolskiego o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi". Zwycięska drużyna zaprezentuje w najbliższym czasie nasz powiat w finale wojewódzkim.

Do rywalizacji stanęli gospodarze z ZSRCKU w Wojsławicach, drużyny z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli oraz Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. Celem turnieju było promowanie służby w Policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej. W zmaganiach  brały udział czteroosobowe drużyny, które najpierw rozwiązały test składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie. Następnie, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wojsławicach, każda z drużyn miała za zadanie pokonać wcześniej przygotowany tor przeszkód w jak najkrótszym czasie.

Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w finale wojewódzkim turnieju przypadło drużynie "mundurowej" z Wojsławic.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosław Tokarski pogratulował wszystkim uczestnikom, a składając wyrazy uznania za wysoki poziom wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i ponadprzeciętną sprawność fizyczną zachęcał uczniów do podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji. Następnie wspólnie z zastępcą dyrektora ZSRCKU w Wojsławicach Jolantą Będkowską - Ławniczak wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki.

Więcej o doborze i rekrutacji do służby w Policji: http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic