STOP RZEMOCY! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

STOP RZEMOCY!

14 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji odbyła się konferencja pod nazwą ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania profilaktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka". W wydarzeniu tym uczestniczyli również zduńskowolscy policjanci.

Konferencja, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory, zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz Społeczną Akademię Nauk w Zduńskiej Woli. Uczestniczyli w niej pracownicy instytucji oraz naukowcy zajmujący się bezpośrednio lub pośrednio tematyką profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiciele policji, a także młodzież ze zduńskowolskich szkół i uczelni.

W trakcie konferencji odbyły się wykłady, a ich zwieńczeniem był panel dyskusyjny z udziałem między innymi Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzaty Mączyńskiej. Specjaliści rozmawiali o instytucjonalnym  i pozainstytucjonalnym wsparciu osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej.

Wykłady wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Michał Dutkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, dr Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, Dariusz Nowak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, mediator w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi, Przemysław Majkowski – sędzia i koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Andrzej Misiak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

foto: MOPS COS Zduńska Wola