Promocja zawodu policjanta w Wojsławicach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta w Wojsławicach

W ramach zorganizowanego „Dnia otwartego” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach młodzież mogła poznać zasady naboru do Policji.

24 maja 2019 roku w ZSR CKU w Wojsławicach podczas "dnia otwartego" młodzież  miała okazję pomyśleć o swoich planach zawodowych. Funkcjonariusze, wspólnie z kadetami klas o charakterze policyjnym z ZSR CKU w Wojsławicach, informowali uczniów o możliwości podjęcia dalszej nauki w klasach mundurowych wojsławickiej szkoły. Uczniowie z zainteresowaniem pytali, jakie wymogi musi spełnić kandydat ubiegający o policyjny mundur. Pytali też, jak przebiega i z jakich etapów składa się rekrutacja do służby w Policji. Odwiedzający policyjne stoisko mieli również możliwość poznania sprzętu oraz umundurowania policjanta służby prewencyjnej.