"(nie) Bezpieczeństwo w szkole" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"(nie) Bezpieczeństwo w szkole"

4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krobanowie odbyła się Konferencja - Debata pod nazwą "(nie) Bezpieczeństwo w szkole" zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci w środowisku szkolnym.

Konferencję – debatę otworzył zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosław Tokarski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobanowie Wioletta Owczarek. Organizatorzy podkreślali, że przemoc występująca wśród dzieci i młodzieży jest niebezpiecznym zjawiskiem, która przybiera różnych form.Podkreślali, iż dzięki odpowiedniej profilaktyce oraz edukacji można zwiększyć świadomości obywateli oraz maksymalne ograniczenie przemocy w rożnych środowiskach.

Jako pierwsza głos zabrała st.sierż. Kamila Sowińska z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która przybliżyła zebranym pojęcie przemocy rówieśniczej oraz omówiła jej rodzaje. Zapoznała także uczestników z wynikami ankiety przeprowadzonej w minionym roku szkolnym skierowanej zarówno do uczniów, jak i nauczycieli w szkołach powiatu zduńskowolskiego.Z jej analizy wynika, że ponad 60% uczniów klas IV-VII spotyka się z problemem agresji słownej, a blisko 40% z przejawami agresji fizycznej w środowisku szkolnym.  Zjawisko agresji w szkole zauważane jest również przez ankietowanych nauczycieli. Stąd też bardzo ważna jest współpraca pomiędzy szkołą, policją i wieloma instytucjami działającymi w obszarze szeroko pojętej profilaktyki społecznej, mająca na celu dążenie do ograniczenia tego niepożądanego i niebezpiecznego zjawiska.

W kolejnym wystąpieniu funkcjonariusze Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii zaprezentowali przy użyciu walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy". Przekazując informacje o niebezpiecznym działaniu wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych zaprezentowali rozmaite akcesoria do ich przechowywania. Uświadamiali, że posiadanie takich przedmiotów można wiązać z przypuszczeniem o styczności dziecka z niebezpiecznymi substancjami.

Na zakończenie kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Bernard Sitarek przekazał uczestnikom informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy Zduńska Wola, a także omówił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, jako narzędzi kształtujących poczucie bezpieczeństwa.

St.sierż. Kamila Sowińska zamykając konferencję, podziękowała wszystkim gościom za uczestnictwo. Podkreśliła,  że z przemocą możemy spotkać na co dzień, jednakże gdy problem dotyka naszych dzieci, nie chcemy o tym mówić z troski o najbliższych. Dlatego ważne jest ciągłe uświadamianie rodziców, by potrafili interweniować, a przede wszystkim aby informowali o niepokojących sytuacjach dzielnicowego, policjanta tzw. "pierwszego kontaktu".

  • Na pierwszym planie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli wraz z Panią Naczelnik Wydziału Prewencji oraz funkcjonariuszem Rewiru Dzielnicowych słuchają prelekcji z uczestnikami -  rodzicami Szkoły Podstawowej w Krobanowie na temat bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.
  • Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii omawiają tematy związane z zażywaniem substancji odurzających oraz dopalaczy przez młodzież.
  • Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii omawiają tematy związane z zażywaniem substancji odurzających oraz dopalaczy przez młodzież.
  • Kierownik Rewiru Dzielnicowych podczas omawiania interaktywnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przybliżył również tematykę aplikacji Moja Komenda oraz Dzielnicowy Bliżej Nas.
  • St. sierż. Kamila Sowińska skierowana do uczestników przedsięwzięcia opowiada o przemocy rówieśniczej w środowisku szkolnym.