Tydzień aktywnej profilaktyki - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień aktywnej profilaktyki

Przez cały tydzień zduńskowolscy policjanci przeprowadzili szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego. Tematem przewodnim spotkań z młodzieżą było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zagrożenia w sieci czyli problemy, z którymi obecnie najczęściej spotykają się młodzi ludzie

4 i 5 czerwca 2019 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Policjanci po raz kolejny zachęcali pieszych oraz cyklistów do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, zwłaszcza gdy zapada zmierzch. Stosowanie odblasków bez wątpienia zwiększa ich bezpieczeństwo.

6 czerwca 2019 roku policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii prowadzili prelekcje w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zduńskiej Woli na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjanci przypominali  o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych. Wyjaśniali, co to jest czyn karalny oraz omawiali zjawisko demoralizacji i jej przejawy.

10 czerwca 2019 roku zduńskowolscy policjanci odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej Nr 9 i 10 w Zduńskiej Woli. Najmłodszym mundurowi podpowiadali jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i równie bezpiecznie z niej powrócić. Sierżant sztabowy Mariusz Florczak podkreślał, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, czyli "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Uczył dzieci prawidłowych zachowań oraz przypominał numery telefonów alarmowych i wskazywał jak należy się zachowywać w razie ataku agresywnego psa. Niezwykłą radość sprawiło dzieciom oglądanie służbowego radiowozu, do którego mogli wejść, usiąść na miejscu kierowcy, a nawet włączyć sygnały dźwiękowe.

 

 

 

 

 

  • Starszy sierżant Bartosz Stelmasiak pokazuje dzieciom na pikniku profilaktycznym sprzęt służący do zabezpieczeń podczas imprez sportowych.
  • Na pierwszym planie widoczny radiowóz policyjny do którego wsiadają dzieci podczas pikniku profilaktycznego.