Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wyścig kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków - utrudnienia w ruchu

2 lipca drogami gminy Zapolice oraz ulicami Zduńskiej Woli będzie przebiegała trasa 30-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Wystąpią utrudnienia w ruchu.

2 lipca rozegrany zostanie I etap wyścigu Łódź – Sieradz. O godzinie 18:19 planowany jest wjazd kolumny wyścigu na teren powiatu zduńskowolskiego w miejscowości Kalinowa, który drogą powiatową przez miejscowości Pstrokonie, Zapolice, a następnie ul. Widawską wjedzie do Zduńskiej Woli. Na terenie miasta Zduńska Wola kolarze poruszać się będą ulicami: Widawska – Złota – Kościelna – Plac Wolności – Sieradzka. Następnie dojeżdżając do ronda Polskiej Macierzy Szkolnej będą poruszać się w kierunku m. Sieradz drogą wojewódzką 482, przejeżdżając przez miejscowość Czechy. Na czas przejazdu wyścigu wymienione ulice zostaną wyłączone z ruchu.

Policjanci proszą o wybór alternatywnych dróg oraz stosowanie się do sygnałów wydawanych przez upoważnionych do kierowania ruchem.