Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Filmowy przeWODNIK”

Przypominamy o trwającej trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”. Zgłoszenia można przesłać do dnia 10 września 2019r.

Komenda Główna Policji zorganizowała konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na przygotowaniu spotu filmowego, trwającego 30-60 sekund i promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie który rozpoczął się 1 czerwca br., udział wziąć mogą zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat pod opieką dorosłego opiekuna.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK” do dnia 10 września 2019 r.