Policyjny akcent na dożynkach w Wojsławicach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny akcent na dożynkach w Wojsławicach

8 września 2019 r. zduńskowolscy policjanci informowali uczestników dożynek gminno-parafialnych w Wojsławicach o niebezpieczeństwach, na które narażeni są "niechronieni" uczestnicy ruchu drogowego. Obecność mundurowych na dożynkach stała się również okazją do zapoznania mieszkańców z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu "Dzielnicowy bliżej nas".

Spotkanie z mieszkańcami było okazją do promowania bezpiecznych zachowań pieszych i rowerzystów. Mundurowi, przekazując odwiedzającym policyjne stoisko odblaskowe gadżety, informowali, jak prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo "niechronionych" na drogach, szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej. Podejmowane w tym zakresie działania informacyjno - edukacyjne są elementem porozumienia Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli i Wójta Gminy Zduńska Wola w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach w gminie Zduńska Wola na lata 2019 - 2022.

Podczas dożynek policjanci omawiali również możliwości i rozwiązania jakie daje Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. Przypominali, że narządzie to jest doskonałym kanałem informacyjnym, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość wskazania Policji miejsc szczególnie zagrożonych, i tym samym mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Policjanci informowali również o funkcjach aplikacji "Moja Komenda", która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Dla odwiedzających nie zabrakło również informacji na temat warunków i procedur podjęcia służby w policji.

  • Policjantka rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie i przekazuje elementy odblaskowe
  • Dziecko prezentuje trzymany w dłoni odblask
  • Policjant przypina dziecku element odblaskowy do bluzy.
  • Policjantka przypina dziecku element odblaskowy do bluzy
  • Policjant rozmawia z dzieckiem o bezpieczeństwie i przekazuje element odblaskowy
  • Plakat informujący o wspólnym działaniu Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i Gminy Zduńska Wola na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.