Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

W dniu 21.05.2020 r., na terenie powiatu zduńskowolskiego prowadzone były ogólnopolskie działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi oraz kierujący jednośladami.

W trakcie działań prowadzonych w dniu 21.05.2020 r., na obszarze powiatu zduńskowolskiego, w miejscach wynikających z analizy bezpieczeństwa i wskazań na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci wydziału ruchu drogowego zduńskowolskiej komendy stwierdzili, aż 24 przypadki nieprawidłowego zachowania kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu. Większość przekroczeń wynikała z niewłaściwego zachowania kierujących pojazdami wobec pieszych – aż 22 przypadki. Resztę stanowiły naruszenia wobec rowerzystów. Należy przypomnieć, że za popełnione wykroczenia wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, przewidziane są w kodeksie wykroczeń odpowiednie sankcje.

Bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, dotyczą każdego uczestnika. Polegają na podejmowaniu takich działań, które poprawiają stan bezpieczeństwa naszego i innych uczestników. Tą szeroko rozumianą zasadą powinien kierować się każdy z nas, by bezpiecznie poruszać się po drodze, przejściu dla pieszych, ścieżce rowerowej, itp.

  • Policjant Wydziału Ruchu Drogowego przy przejściu dla pieszych.