Działania „Prędkość” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Działania „Prędkość”

W dniu 4.06.2020 r., na terenie powiatu zduńskowolskiego prowadzone były ogólnopolskie działania pod nazwą ,,Prędkość”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Działania w dniu 4.06.2020 roku były prowadzone na terenie powiatu zduńskowolskiego, w formie statycznych punktów pomiaru prędkości. Umiejscowienie tych punktów było oparte na analizie stanu bezpieczeństwa i wskazań na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań policjanci wydziału ruchu drogowego zduńskowolskiej komendy skontrolowali 29 pojazdów i ujawnili 19 przekroczeń prędkości. Przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z przyczyn, z których dochodzi do zdarzeń drogowych. Warto podkreślić, że policjanci oprócz pomiaru prędkości zwracali uwagę na wszystkie niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego.

  • Policjant wykonujący pomiar prędkości