Informacje

Stosujmy się do reguł sanitarnych, to nasze bezpieczeństwo.

W dobie znoszenia obostrzeń, wciąż musimy pamiętać o obowiązywaniu stanu epidemii na terenie kraju. Wirus nadal jest realnym zagrożeniem. Należy przestrzegać obowiązujących reguł sanitarnych i stosować się do nich.

Obecnie województwo łódzkie jest miejscem zauważalnego wzrostu liczby osób zakażonych. Dobowy bilans nowych osób chorych nie napawa optymizmem. Tym bardziej niepokojący jest wskaźnik dotyczący intensywności zjawiska, który pokazuje ile nowych osób jest wstanie zakazić osoba chora.

Pamiętajmy o nadal obowiązujących zasadach, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. W miejscach ogólnodostępnych, otwartej przestrzeni nie musimy wprawdzie zakrywać ust i nosa, pod warunkiem, że zachowujemy 2 – metrowy dystans społeczny od innych. W przeciwnym razie konieczne będzie zakrycie ust i nosa. Prawidłowo noszone maseczki są konieczne w takich miejscach jak: sklepy, galerie, kościoły salony kosmetyczne, autobusy, rynki, targowiska, itp.. To głównie w tych miejscach najtrudniej jest dochować 2 – metrowego dystansu , co powinno skutkować naszą odpowiednią reakcją. Dystans społeczny nie obowiązuje rodzin z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), wspólnie zamieszkujących osób i osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że dobrem nadrzędnym jest nasze wspólne bezpieczeństwo, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za wszystkie osoby z naszego otoczenia.

Policjanci zduńskowolskiej komendy w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych, będą reagować na przejawy nie przestrzegania reguł sanitarnych. Funkcjonariusze w każdym ujawnionym przypadku niewłaściwego postępowania będą przeprowadzać rozmowy z osobami i stosownie do stopnia, rozmiaru lekceważącego zachowania, będą podejmować odpowiednie środki przewidziane w przepisach.