Święto Policji w zduńskowolskiej komendzie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w zduńskowolskiej komendzie

22 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Tegoroczne święto przebiegało inaczej niż zazwyczaj i miało charakter kameralny. W uroczystości udział wzięli Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk oraz Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzacie Mączyńskiej przez dowódcę uroczystości podkom. Marcina Musiał. Następnie nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Z uwagi na wymogi sanitarne związane z pandemią liczba gości oraz funkcjonariuszy i pracowników była ograniczona. Na obchodach obecni byli Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk i Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora. Po przywitaniu gości została odczytana informacja, że Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda przyznał nadkom. Arkadiuszowi Powalskiemu – ekspertowi jednoosobowego stanowiska ds. Kontroli, skarg i wniosków Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli srebrny medal za długoletnią służbę. Ponadto Minister SWiA Pan Mariusz Kamiński w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał srebrną odznakę "Zasłużony Policjant" Komendantowi KPP w Zduńskiej Woli insp. Małgorzacie Mączyńskiej oraz nadał brązową odznakę "Zasłużony Policjant" Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KPP w Zduńskiej Woli. Medal oraz odznaczenia zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów święta policji w Łodzi. W dalszej części uroczystości zostały wręczone rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne. Tego roku awansowało łącznie 30 zduńskowolskich policjantów, w tym: na stopień aspiranta sztabowego - 1, na stopień starszego aspiranta - 4, na stopień aspiranta - 2, na stopień młodszego aspiranta - 4, na stopień sierżanta sztabowego - 5, na stopień starszego sierżanta - 3, na stopień sierżanta - 3, na stopień starszego posterunkowego - 8. Uroczystość stała się również okazją do wręczenia czterem policjantom KPP w Zduńskiej Woli nagród przyznanych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Na obchodach święta policji asp. szt. Maciej Sroczyński odebrał z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, rozkaz personalny dotyczący mianowania policjanta na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Dogowego tutejszej jednostki. Insp. Małgorzata Mączyńska w swoim przemówieniu złożyła policjantom i pracownikom życzenia oraz podziękowała za zaangażowanie w codzienną służbę i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków. W szczególności za działania w ostatnich miesiącach, w czasie wytężonej służby w ciężkich warunkach pandemii. Na ręce Starosty Zduńskowolskiego przekazała podziękowania dla wszystkich samorządowców i instytucji z terenu powiatu zduńskowolskiego, za codzienne wsparcie i współpracę. Goście składali życzenia z okazji święta wszystkim policjantom, pracownikom i ich rodzinom oraz podziękowali za pracę i zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

 

 • Komendant KPP w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wręcza akty mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Komendant KPP w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wręcza akty mianowania na wyższy stopień policyjny
 • Awansowani policjanci KPP w Zduńskiej Woli
 • Policjanci przechodzą na tył szyku
 • Wręczenie rozkazu personalnego przez Komendanta KPP w Zduńskiej Woli
 • Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk i Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora
 • Sztandar KPP w Zduńskiej Woli
 • Sztandar KPP w Zduńskiej Woli
 • Przemówienie Komendant KPP w Zduńskiej Woli
 • Sztandar KPP w Zduńskiej Woli
 • Komendant KPP w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wręcza akty mianowania na wyższy stopień policyjny