Bezpieczna droga do i ze szkoły - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Bezpieczna droga do i ze szkoły

W dniach 1-4 września i 7 września w okolicy placówek szkolno – wychowawczych, z terenu powiatu zduńskowolskiego prowadzone będą działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Nadrzędnym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.

Za nami początek roku szkolnego. Tego dnia policjanci KPP w Zduńskiej Woli prowadzili wzmożone działania w rejonach szkół dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Zwracali uwagę na niezgodne z przepisami zachowania kierujących wobec pieszych, w szczególności w rejonach przejść dla pieszych. Bacznie również przyglądali się zachowaniom samych pieszych, którzy są tzw. „niechronionymi” uczestnikami ruchu drogowego. Działania będą kontynuowane do 7 września 2020 roku. Również w tym dniu prowadzona była przez policjantów profilaktyczna akcja rozdawania elementów odblaskowych najmłodszym uczniom, tj. pierwszych klas i zerówek. Dzień sukcesywnie staje się krótszy i szybciej zapada zmierzch, dlatego bardzo ważne jest, aby nosić jakiekolwiek elementy odblaskowe. Kamizelki, nalepki, różnego rodzaju przywieszki zwiększają naszą szansę, że zostaniemy w odpowiednim momencie zauważeni i nie dojdzie do zdarzenia drogowego. W ciągu całego roku szkolnego planowane są liczne spotkania z uczniami i działania profilaktyczne, które mają na celu uświadomienie młodym uczestnikom ruchu drogowego, jakie niebezpieczeństwa mogą napotkać na drodze i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg.

Częste wykroczenia popełniane przez kierujących, to m. in.

 • przekraczanie dozwolonej prędkości,

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,

 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić pieszego,

 • nieużywanie pasów bezpieczeństwa prze kierującego i pasażerów,

 • nieprawidłowy sposób przewożenia dzieci,

 • niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego z zakresu parkowania i postoju.

Częste przewinienia pieszych:

 • wbieganie na przejście przed nadjeżdżający pojazd,

 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,

 • poruszanie się niewłaściwą stroną drogi,

 • przechodzenie przez przejście dla pieszych w momencie, gdy sygnalizator wyświetla sygnał barwy czerwonej,

 • wchodzenie na drogę bezpośrednio zza pojazdu,

 • nieużywanie elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym

Apelujemy do rodziców, aby swoim zachowaniem dawali dobry przykład dzieciom. Transport swoich pociech do szkoły planujcie odpowiednio wcześnie, aby droga do szkoły była nie najszybsza, a najbezpieczniejsza. Ważne, aby w momencie wysiadania dziecka umiejscowić tak pojazd, aby nie powodował zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Starajmy się by dziecko wysiadało z prawej strony samochodu lub bezpośrednio na chodnik.

 • Policjantka wchodzi do autobusu szkolnego, by dokonać kontroli
 • Policjantka rozdaje elementy odblaskowe uczniom klasy pierwszej przy tylnym wejściu do szkoły, przy ul. Osmolińskiej w Zduńskiej Woli
 • Policjanci rozdają elementy odblaskowe przy szkole podstawowej nr 6, przy ul. Złotej
 • Policjanci rozdają elementy odblaskowe przy szkole w miejscowości Czechy w gminie Zduńska Wola
 • Na parkingu przy szkole stoi zaparkowany radiowóz, a na chodniku nieopodal stoi policjant i spogląda w kierunku przejścia dla pieszych, przy szkole
 • Na zdjęciu znajdują się opaski odblaskowe, przywieszki odblaskowe w kształcie radiowozu i sowy oraz na stole leży czapka służbowa koloru granatowego