Informacje

Policjanci na spotkaniach o bezpieczeństwie w szkołach podstawowych

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli kontynuują spotkania w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi rozmawiają z dziećmi o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze, a także poprzez zabawę uczą najmłodszych prawidłowego postępowania.

W minionym tygodniu pomimo trudów związanych z epidemią COVID - 19, policjanci z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczęli spotkania  z uczniami szkół podstawowych z terenu powiatu zduńskowolskiego, przypominając podstawowe zasady bezpieczeństwa. Podczas zajęć rozmawiano z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. W trakcie wizyt mundurowi poruszali także tematykę bezpieczeństwa w domu i podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz jak zachować się w sytuacji napotkania niebezpiecznego zwierzęcia lub osoby obcej. Najmłodsi uczniowie utrwalali sobie zasady bezpiecznego przekraczania jezdni wspólnie z policjantami, którzy przypominali dzieciom zachowanie przy i na przejściu dla pieszych, jak również o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do kierujących samochodami. Uczniowie najmłodszych klas otrzymali elementy odblaskowe i  dowiedzieli się  dlaczego powinni je nosić i w jakich miejscach najlepiej je umieścić, by zwiększyć swoją widoczność. Zasady bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły uczniowie mogli sobie również utrwalić dzięki specjalnie dla nich przygotowanej krzyżówce edukacyjnej i quizowi ze znajomości znaków drogowych.

 

  • Policjantka stoi przed przejściem dla pieszych, za nią stoją dzieci, które uczą się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.
  • Policjant stoi przed przejściem dla pieszych, za nim stoją dzieci, które uczą się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.
  • Przed policjantem, który siedzi na krzesełku na podłodze siedzą dzieci i słuchają rozmowy na temat bezpieczeństwa na drodze.
  • Przed szkołą stoi dwoje policjantów, wokół nich dzieci, które trzymają w ręku opaski odblaskowe
  • W klasie stoi dwoje policjantów wokół nich dzieci i nauczyciel. Trzymają w rękach elementy odblaskowe.