Informacje

Promocja zawodu policjanta wśród maturzystów ZSRCKU w Wojsławicach

Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach będą musieli podjąć ważne dla ich dalszego rozwoju decyzje. Funkcjonariusze zduńskowolskiej komendy spotkali się z nimi, aby zapoznać ich z możliwościami dalszego kształcenia, w połączeniu ze służbą w formacji mundurowej jaką jest Policja.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy o charakterze mundurowym i technikum zawodowego. Usłyszeli od mundurowych wiele przydatnych informacji w kwestii doboru do służby w policji. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę, która zawierała podstawowe informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie w szeregi Policji. Młodzież dowiedziała się, jakie przyszły kandydat do służby musi spełniać wymogi formalne oraz omówiono poszczególne etapy naboru. Szczególnie podkreślono możliwość dalszego rozwoju zawodowego jaką gwarantuje służba w "niebieskim mundurze". Uczniowie mogli również usłyszeć, że podjęcie pracy w Policji nie zamyka im drogi do dalszego kształcenia, a wręcz jako forma samodoskonalenia jest aktywnością pożądaną i wspieraną. Zebrani z ciekawością przysłuchiwali się ofercie pracy składanej przez funkcjonariuszy. Mundurowi zaś chętnie odpowiadali na pytania oraz udzielali informacji i porad na temat doboru do służby.

  • Spotkanie policjantów KPP w Zduńskiej Woli z maturzystami klasy mundurowej. Młodzież siedzi w ławkach i słucha tego co mają do przekazania funkcjonariusze. Mundurowi stoją przed nimi, na tle tablicy dydaktycznej.