Policjantka spotkała się on-line z uczniami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka spotkała się on-line z uczniami

Funkcjonariusz zduńskowolskiej komendy spotkał się z uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach. Mimo panującej pandemii i braku zajęć stacjonarnych w szkołach policjanci niezmiennie angażują się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w każdej możliwej, bezpiecznej formie.

Policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, zajmujący się na co dzień działaniami profilaktycznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa, spotkał się z uczniami klasy czwartej szkoły podstawowej w Czechach. Nauczyciele w ramach współpracy udostępnili czas przeznaczony na lekcje z dziećmi, na pogadankę poruszającą tematykę ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz obowiązujących w dalszym ciągu obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Sierż. sztab. Paulina Matysiak rozmawiała z uczniami m.in. na temat zakazów i nakazów, jakie obowiązują dzieci w czasie epidemii. Przypomniała uczniom zasady ruchu drogowego oraz jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Dużo czasu zostało poświęcone na omówienie z dziećmi zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Policjantka również poruszyła kwestię demoralizacji osób nieletnich. Przytoczyła przykłady takich zachowań. Przypomniała o wzajemnym szacunku między uczniami, aby nie dochodziło do dyskryminacji między nimi. Panująca pandemia koronawirusa wpłynęła na formę, w jakiej odbywają się zajęcia w szkołach, co również przełożyło się na określone możliwości spotkań z dziećmi. W przyszłości przy użyciu platformy on-line policjanci będą spotykać się z uczniami, aby przekazywać im wartościowe informacje oraz zasady bezpieczeństwa.