Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli

inspektor mgr inż. Małgorzata Mączyńska

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli

podinspektor mgr Józef Poreda


Naczelnik Wydziału Prewencji
podkomisarz mgr Ewelina Lubińska
tel. 43 824 43 50

p.o. Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji
aspirant sztabowy Bernard Sitarek
tel. 43 824 43 22

 p.o. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
aspirant sztabowy mgr Maciej Sroczyński
tel. 43 824 43 21

 

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
nadkomisarz mgr Grzegorz Sas
tel. 43 824 43 35

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
aspirant Łukasz Jagieła
tel. 43 824 43 36

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
komisarz mgr Marcin Bucheld
tel. 43 824 43 80

 

Kierownik Referatu

do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
aspirant  mgr Kamila Balcerzak

tel. 43 824 43 30

 

Kierownik Posterunku Policji w Szadku
aspirant mgr Ewelina Piekarska
tel. 43 821 50 07