TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

TWÓJ DZIELNICOWY

TWÓJ DZIELNICOWY

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli służbę pełni 13 dzielnicowych, z czego 2 na terenie Posterunku Policji w Szadku. W szeregach zduńskowolskich dzielnicowych służbę pełnią również dwie kobiety. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu z lokalną społecznością dzielnicowi pełnią dyżury w Punktach Przyjęć Interesantów, które zlokalizowane są w ich rejonach służbowych.

Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Przybliżamy podstawowe zadania oraz rejony służbowe zduńskowolskich dzielnicowych.

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszego kontaktu” łączący Policję ze społeczeństwem. Policja służy społeczeństwu, a skoro służy, to musi wiedzieć, jakie są oczekiwania społeczne. Dlatego dzielnicowy powinien znać okolicę, w której pełni służbę, jak "własną kieszeń". Podobnie problemy lokalnej społeczności nie powinny być dla niego żadną tajemnicą. Dzielnicowy musi znać swoich "podopiecznych", rozmawiać z nimi i pomagać w rozwiązywaniu problemów i zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom. Dzielnicowy musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej lokalny stróż prawa powinien mieć rozeznanie, kto może ewentualne zagrożenia stwarzać. Poza realizowanymi zadaniami z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń zduńskowolscy dzielnicowi inspirują oraz angażują się w działania profilaktyczne i edukacyjne. Podczas spotkań z mieszkańcami przekazują informacje o zagrożeniach oraz udzielają porad i wskazówek jak należy postępować by ich skutecznie unikać. Działalność profilaktyczna realizowana przez dzielnicowych często kierowana jest dla najmłodszych odbiorców. Dzielnicowi uczą już w przedszkolach prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze oraz udzielają cennych rad na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


DZIELNICOWI I ICH REJONY SŁUŻBOWE:

ZDUŃSKA WOLA

REJON NR 1

 w zastępstwie - starszy sierżant Paweł Stefaniak, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 43-824-43-78,  telefon komórkowy 789-146-796,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola1@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


 Punkt Przyjęć Interesantów:
 każda środa w godz 16.00-18.00 Zduńska Wola ul. Łódzka 12, Administracja Osiedla “Zachód” tel. 43 825-63-12

 ul. Bałtycka, Drwęcka, Getta Żydowskiego, Klonowa, Limberga, Łódzka (od ul. Sieradzkiej do ul. Juliusza), Mostowa, Narwiańska, Nerska, Notecka, Odrzańska, Ogrodowa, Orzycka, Pilicka, Poznańska, Północna, Sieradzka, Stawowa, Tymienicka, Warcka, Wileńska, Wiślana, Wodna, Zachodnia, Zakopiańska, Żeglińska

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 

Zduńska Wola ul. Sieradzka 16 i Sieradzka 18/20Wyeliminowanie zjawiska grupowania się małoletnich w rejonie ww. bloków - zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności, używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.

 

Podmioty współpracujące : Straż Miejska, SM Lokator

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 2

sierżant sztabowy Paulina Matysiak, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 43-824-43-78,  telefon komórkowy 516-438-058,

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy czwartek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Baczyńskiego 5, Administracja Osiedla “Południe” tel. 43-823-58-22,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola2@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


ul. Braterska, Boczna, Daleka, Dobra, Dolna, Droga Polna, Główna, Grochowiaka, Jasna, Jedności, Kacza, Kaczeńcowa, Kolbego, Komisji Edukacji Narodowej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Nałkowskiej, Nadziei, Nowy Świat, Obywatelska, Orzeszkowej, Pawlikowskiej-Jasnożewskiej, Piwna, Pokoju, Polna, Południowa, Porębska, Poświatowskiej, Powstańców Śląskich, Prosta, Prusa, Przybosia, Przyjaźni, Radosna, Reymonta, Robotnicza, Sejmowa, Serdeczna, Sienkiewicza, Słonimskiego, Sokola, Sosnowa, Społeczna, Śnieżna, Targowa, Tkacka, Topolowa, Wczasowa, Widawska, Wiejska, Wilcza, Wrzosowa Zduńska do Głównej, Zgody, Złota, Złotnickiego.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 

Zduńska Wola ul. Kościelna odcinek od ul. Łaskiej do ul. Złotnickiego - Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska naruszania przepisów ruchu drogowego przez osoby piesze, niestosujące się do przepisów ruchu drogowego.

 

Podmioty współpracujące : Straż Miejska

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

REJON NR 3

starszy sierżant Paweł Stefaniak, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 43-824-43-78,  telefon komórkowy 789-146-796,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola3@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy czwartek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Baczyńskiego 5, Administracja Osiedla “Południe” tel. 43-823-58-22

ul. Baczyńskiego, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Gierymskiego, Iwaszkiewicza, Jaracza, Kossaka, Malczewskiego, Modrzejewskiej, Paderewskiego, Solskiego, Staffa, Szymanowskiego, Tuwima, Paprocka do Bocznej, Wieniawskiego, Witkiewicza, Zamenhofa.

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Zduńska Wola - park na osiedlu Południe pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Baczyńskiego - Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu parku.

Podmioty współpracujące : Straż Miejska

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 4

młodszy aspirant Mariusz FLORCZAK, tel. służbowy 43-824-43-77, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-800

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola4@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

ul. Al. Rajczaka, Dąbrowskiego do Łódzkiej, Fabryczna, Inżynierska, Juliusza, Krucza, Królewska, Łaska do Kilińskiego, Łódzka do Juliusza do Kilińskiego Plac Krakowski, Plac Wolności, Przejazd, Szpitalna, Wąska, Zielona, Żeromskiego, Kilińskiego po stronie marketu “Carrefour”

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Zduńska Wola ul. Plac Wolności 26 Wyeliminowanie zjawiska grupowania się małoletnich na terenie parkingu podziemnego Centrum Integracji „Ratusz” - palenie wyrobów tytoniowych, zaśmiecanie.

Podmioty współpracujące : Straż Miejska.

 

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 5

aspirant sztabowy Jacek MALINOWSKI, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 824-43-78, telefon komórkowy 789-146-802,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola5@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl
 
Punkt Przyjęć Interesantów:
każdą środę w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Osmolińska 6, Administracja Osiedla “Osmolin”, tel.43-823-42-11

ul. Czeska, Dojazd, Dybowskiego, Graniczna, Jagiełły, Kilińskiego do Łódzkiej po stronie nowego budynku ZUS, Konopnickiej, Kręta, Laskowa, Łaska od Al. Rajczaka do Sikorskiego, Łąkowa, Miła, Młynarska, Narutowicza, Osmolińska, Piaskowa, Podleśna, Podmiejska, Reja, Spokojna, Srebrna, Szaniawskiego, Szkolna, Torfowa, Ukośna, Westerplatte, Wiklinowa, Wschodnia, Wspólna, Zielona od Kilińskiego do Spacerowej, Żurawia, Klasztorna, Sikorskiego.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 

Zduńska Wola ul. Łaska 62 Wyeliminowanie zjawiska gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania na skwerach zieleni.

Podmioty współpracujące : Straż Miejska, TBS Złotnicki

 

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

 

REJON NR 6

 

młodszy aspirant Janusz Sobieraj, tel. służbowy 43-824-43-78, 43-824-43-78 telefon komórkowy 789-146-807,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola6@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

ul. Agrestowa, Czarnieckiego, Dąbrowskiego od Łódzkiej do Szadkowskiej, Dworcowa, Hetmańska, Jana Kazimierza, Kilińskiego od Łódzkiej do Szadkowskiej, Kmicica, Łódzka od Opiesińskiej do Spacerowej, Malinowa, Opiesińska, Plac Żelazny, Pasaż Kusocińskiego, Podbipięty, Pomorska, Przytorze, Rycerska, Skłodowskiej, Słowackiego, Słowiańska, Skrzetuskiego, Sobieskiego, Spacerowa od Łódzkiej do Szadkowskiej, Szadkowska od Przemysłowej, Torowa, Wolska, Zagłoby, Żółkiewskiego, Żytnia.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 

Zduńska Wola ul. Szadkowska 22B Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu w obrębie sklepu spożywczego pod w/w adresem.

 

Podmioty współpracujące : Straż Miejska

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 7

sierżant sztabowy Malwina NOWAK, tel. służbowy 43-824-43-78, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-812

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola7@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy poniedziałek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Spacerowa 90, Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (43) 823-34-63;

ul. Astrowa, Azaliowa, Cementowa, Ceramiczna, Chopina, Długa, Dziewiarska, Grabowa, Gołębia, Henrykowska, Jabłeczna, Jaśminowa, Kanałowa, Klasztorna, Konwaliowa, Kryształowa, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Lipowa, Łaska od Spacerowej do wiaduktu PKP, Łódzka od Spacerowej do Łaskiej, Moniuszki, Murarska, Orla, Brzozowa, Strzelecka, Szpakowa, Piekarska, Przemysłowa, Różana, Słoneczna, Struga, Spacerowa od Łaskiej do Szadkowskiej, Szadkowska od Przemysłowej do torów kolejowych, Urocza, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wolna, Zakątna, Zielonogórska.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Zduńska Wola ul. Konwaliowa 13 Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia przez małoletnich i młodzież gromadzącą się w obrębie bloku pod w/w adresem.

Podmioty współpracujące : Straż Miejska

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

REJON NR 8

w zastępstwie:

sierżant sztabowy Malwina NOWAK, tel. służbowy 43-824-43-78, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-812

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola7@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy wtorek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. 1-go Maja 5, Dom Kultury “Kolejarz”, tel. 43-823-23-85

ulice 1-go Maja, Bema, Borowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Dębowa, Fredry, Gałczyńskiego, Głogowa, Grunwaldzka, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kałużewskiego, Karsznicka, Kasztanowa, Kłosowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kombatantów, Kopernika, Kosodrzewiny, Krańcowa, Leszczynowa, Leśmiana, Leśna, Łanowa, Magnoliowa, Maratońska, Marzenińska, Modrzewiowa, Narciarska, Niemcewicza, Norwida, Nowomiejska, Okrzei, Olimpijska, Orzechowa, Partyzantów, Piłkarska, Piniowa, Plac Zwycięstwa, Platanowa, Pola Wincentego, Poprzeczna, Poziomkowa, Rolna, Sadowa, Saneczkowa Siewna, Skargi, Sportowa, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Sucharskiego, Sylii, Świerkowa, Tenisowa, Traugutta, Turystyczna, Wiązowa, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zbożowa.

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Zduńska Wola ul. Grunwaldzka 7Wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania.

Podmioty współpracujące : Straż Miejska

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 9

GMINA ZDUŃSKA WOLA

młodszy aspirant Leszek Szymczak, tel. 43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-830;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola9@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl
 
Miejscowości:
Beniaminów, Biały Ług, Dionizów, Henryków, Gajewniki, Janiszewice, Karolew, Kłady, Korczew, Krobanów, Krobanówek, Maciejów, Michałów, Mostki, Ochraniew, Opiesin, Ostrówek, Suchoczasy, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, wieś Karsznice z ulicami Cegielnianą, Reymonta, Kosynierów, Parkowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Gmina Zduńska WolaKorczew 3D - Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie sklepu spożywczego pod w/ww adresem.

Podmioty współpracujące : Sołtys i mieszkańcy wsi Korczew, GKRPA w Zduńskiej Woli, Urząd Gminy Zduńska Wola

 

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 10

GMINA ZDUŃSKA WOLA

aspirant sztabowy Łukasz KAPITUŁA, tel.  43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-792;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola10@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Annopole, Andrzejów, Czechy, Izabelów, Kolonia Annopole, Laskowiec, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Pratków, Rembieskie Nowe, Rembieskie Stare, Tymienice, Wiktorów, Zamłyni e, Zborowskie

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Gmina Zduńska WolaZborowskie 18a Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczego pod w/ww adresem.

Podmioty współpracujące : Sołtys i mieszkańcy wsi Zborowskie, GKRPA w Zduńskiej Woli, Urząd Gminy Zduńska Wola

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

 

 

REJON NR 11

GMINA ZAPOLICE

aspirant Arkadiusz NYZIAK, tel. 43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-836;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola11@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


Punkt przyjęć interesantów: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, w każdą środę w godzinach 15:30-17:30

Miejscowości:

Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Kolonia Branica, Marcelów, Marzynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Swędzieniejewice, Świerzyny, Woźniki, Wygiełzów, Zapolice.

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 11

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Gm. Zapolice Paprotnia 43 sklep spożywczy - Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu w obrębie sklepu spożywczego pod w/w adresem.

Podmioty współpracujące : Sołtys i mieszkańcy wsi Paprotnia

 

 

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

SZADEK - MIASTO

aspirant Andrzej KLIMASZEWSKI,  tel. służbowy 43 821-50-07, telefon komórkowy 789-146-841;

e-mail: dzielnicowy.szadek12@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 12

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 

Szadek ul. Rynek - Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.

Podmioty współpracujące : Urząd Miasta i Gminy w Szadku, okoliczni mieszkańcy

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

SZADEK - GMINA

aspirant sztabowy Krzysztof Kraszewski, tel. służbowy 43-821-50-07, telefon komórkowy 789-146-844;

e-mail: dzielnicowy.szadek13@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 13

 

01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.


 

Gm. Szadek m. Prusinowice Ograniczenie lub wyeliminowanie zakłócania ładu i porządku publicznego - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w obrębie sklepów spożywczych oraz eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.

Podmioty współpracujące : Sołtys i mieszkańcy wsi Prusinowice oraz właściciele sklepów i klienci.

 

 

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO