Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest za pośrednictwem poczty, faksem na numer (43) 824-43-13, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy komendant@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli zostanie rozpatrzona.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostaje numer telefonu (43) 824 43 44. Dzwoniąc pod wskazany numer uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.